Brigadiers

Beschikt u buiten de nodige vakkennis en ervaring ook over leiderscapaciteiten en een

probleemoplossend vermogen?

Je stelt je flexibel en plichtsbewust op en je kan een ploeg van vaklui zo begeleiden dat de

vooropgestelde resultaten behaald worden?

Dan ben jij misschien de brigadier naar wie wij op zoek zijn.

Spontaan Solliciteren